DREAM BETTER THAN NOT TO DREAM 22-4-21


22 April 2021 10:24

DREAM IS BETTER THAN NOT TO HAVE, TO BE HAPPY THOUGH FOR A FEW SECONDS. -kya hai tu lajawab hai tu -nan dekha, nan chhoo paya main tumain -kya hai voh vajah, nan main soch paya, nan samajh paiya main kabhi -kya hai tu, hai tu jadoo ya krishma -magar hai tu ajab aur hovanhar hai tu -jo nan kar paya main saloon bhar -voh kar diya tunain chand saikands main -dil kya, tumain mil loon main -koshish karnai laga, jaag khul gayii magar -paya main nain apnai ko vahan jahan main soya thaa -koshish kee bahut, magar khaab aa hee nan paya -sabar kiya aur dilaassa deeya main nain apnain ko -kya hai tu zindgi, andhera ya ujalaa -toorant jawaab aya -karo koshish zaroor dil laga kar tum voh panai kai liyai jo tum chahtai ho -ho payai naan agar, so jaao aur paao apnain ko khaboon kee dunian main phir - zindgi hai agar mushklaat sai bharpoor, sapnain hain chand saikands ka sahara zaroor. by vasdevloond